kłusak shiuk
16/11/2022

 Szkolenie dla kandytatów na trenerów

Polski Klub Wyścigów Konnych organizuje szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych. 

Pełnoletni kandydaci, w terminie do dnia 02.12.2022 r., winni wnieść opłatę za szkolenie oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień do trenowania koni wyścigowych (galopem lub kłusem) na obowiązującym formularzu, wraz z zaświadczeniami wskazanymi w Zarządzeniu Prezesa PKWK nr 2/2015. Do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia opłaty za szkolenie.

 

  • Termin szkolenia: 12.2022 – 11.02.2023 r.
  • Opłata za udział w szkoleniu wraz z egzaminem końcowym wynosi: 1.000 złotych od osoby.
  • Koszty dojazdu, noclegów i pobytu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  • Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej PKWK oraz na SGGW.
  • Obowiązujące przepisy wyścigowe oraz materiały dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej pkwk.plw zakładce „Prawo wyścigowe” oraz „Informacje wyścigowe„.
  • Warunkiem zaliczenia szkolenia i dopuszczenia do egzaminu są maksymalnie 2 dni nieobecności na szkoleniu!

 

Harmonogram szkolenia dostępny na stronie PKWK

Hipodrom Sopot
PKWK Polski Klub Wyścigów Konnnych
kłusaki Francja
Tor Służewiec
wyścigi konne Wrocław

Stowarzyszenie Hodowców

i Użytkowników Kłusaków

 

ul. Canaletta 33      

51-650 Wrocław